Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3222
Title: Ứng dụng phương pháp sai phân hữu hạn tính toán nước và trong đường ống áp lực nhà máy thủy điện thượng Kon Tum
Authors: Võ, Công Vinh
Advisor: Nguyễn, Thống
Keywords: Tưới tiêu cho cây trồng (Thủy Lợi)
Đường ống áp lực
Nhà máy Thủy điện
Thượng Kon Tum
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3222
Appears in Collections:Tưới tiêu cho cây trồng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt195.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.