DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Tưới tiêu cho cây trồng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3222

Nhan đề: Ứng dụng phương pháp sai phân hữu hạn tính toán nước và trong đường ống áp lực nhà máy thủy điện thượng Kon Tum
Tác giả: Võ, Công Vinh
Người hướng dẫn: Nguyễn, Thống
Từ khoá: Tưới tiêu cho cây trồng (Thủy Lợi)
Đường ống áp lực
Nhà máy Thủy điện
Thượng Kon Tum
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3222
Appears in Collections:Tưới tiêu cho cây trồng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt195,55 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback