DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Mạng và hệ thống điện >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3220

Nhan đề: Nghiên cứu bù tối ưu trên lưới phân phối 22kV Đà Nẵng
Tác giả: Phùng, Thị Kim Hoa
Người hướng dẫn: Ngô, Văn Dưỡng
Từ khoá: Mạng và hệ thống điện
Bù tối ưu
Lưới phân phối 22kV
Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3220
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt142,5 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback