Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3220
Title: Nghiên cứu bù tối ưu trên lưới phân phối 22kV Đà Nẵng
Authors: Phùng, Thị Kim Hoa
Advisor: Ngô, Văn Dưỡng
Keywords: Mạng và hệ thống điện
Bù tối ưu
Lưới phân phối 22kV
Đà Nẵng
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3220
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt142.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.