Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3219
Title: Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy của lưới điện phân phối thành phố Tuy Hòa
Authors: Huỳnh, Ngọc Quang
Advisor: Trần, Tấn Vinh
Keywords: Mạng và hệ thống điện
Lưới điện phân phối
Tuy Hòa
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3219
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt159.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.