Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3211
Title: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trường trung học bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin 2
Authors: Vũ, Thị Hạnh Nguyên
Advisor: Đỗ, Ngọc Mỹ
Keywords: Quản trị kinh doanh
Phát triển nhân lực
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3211
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.128.pdfToàn văn736.58 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt130.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.