Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3202
Title: Biện pháp quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học viên tại học viện chính trị - hành chính khu vực III
Authors: Trần, Thị Hạnh
Advisor: Huỳnh, Thị Thu Hằng
Keywords: Đánh giá kết quả
Giáo dục đại học
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3202
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.140.pdfToàn văn882.88 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt180.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.