DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Quản lý giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3201

Nhan đề: Các biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh sinh viên trường cao đẳng thương mại (Đà Nẵng) trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Võ, Hồng Sơn
Người hướng dẫn: Hà, Nhật Thăng
Từ khoá: Giáo dục đạo đức
Giáo dục đại học
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3201
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.123.pdfToàn văn935,33 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt208,04 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback