Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3185
Title: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của một số loài rau trồng bằng phương pháp thủy canh hồi lưu trong điều kiện sinh thái đô thị Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Thành Trâm
Advisor: Võ, Văn Minh
Keywords: Rau
Thủy canh hồi lưu
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3185
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.91.pdfToàn văn4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.