Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3183
Title: Nghiên cứu hiện trạng phân bố bò sát tại đảo Hòn Lao, xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Thị Ánh Hương
Advisor: Đinh, Thị Phương Anh
Keywords: Bò sát
Sinh thái học
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3183
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.97.pdfToàn văn1.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt176.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.