DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3183

Nhan đề: Nghiên cứu hiện trạng phân bố bò sát tại đảo Hòn Lao, xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Trần, Thị Ánh Hương
Người hướng dẫn: Đinh, Thị Phương Anh
Từ khoá: Bò sát
Sinh thái học
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3183
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.97.pdfToàn văn1,32 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt176,99 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback