Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3182
Title: Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất mô hình nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng đất cát ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Authors: Tống, Thị Thúy Hảo
Advisor: Võ, Văn Minh
Keywords: Nông nghiệp sinh thái
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3182
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.61.pdfToàn văn40.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt336.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.