DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3179

Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố phân bón lên một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển năng suất của giống ớt TN 155 tại vùng đất cát pha ven sông Thu Bồn thuộc huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Ri
Người hướng dẫn: Huỳnh, Ngọc Thạch
Từ khoá: Phân bón
Ớt
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3179
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.104.pdfToàn văn13,5 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt171,14 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback