Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3179
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố phân bón lên một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển năng suất của giống ớt TN 155 tại vùng đất cát pha ven sông Thu Bồn thuộc huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ri
Advisor: Huỳnh, Ngọc Thạch
Keywords: Phân bón
Ớt
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3179
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.104.pdfToàn văn13.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt171.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.