Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3133
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Cẩm Hải
Advisor: Lê, Văn Huy
Keywords: Thương mại điện tử
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3133
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.128.pdfToàn văn3.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt2.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.