DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Quản trị kinh doanh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3127

Nhan đề: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh Kon Tum
Tác giả: Nguyễn, Việt Hải
Người hướng dẫn: Nguyễn, Trường Sơn
Từ khoá: Kinh tế phát triển
Tín dụng
Ngân hàng
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3127
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.144.pdfToàn văn1,15 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt189,21 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback