Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3120
Title: Hoàn thiện chính sách marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Bá Phương
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Chính sách marketing
Ngân hàng TMCP công thương
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3120
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.138.pdfToàn văn905.45 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt128.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.