Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3099
Title: Giải pháp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
Authors: Đỗ, Thị Dung
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Kinh tế phát triển
Xóa đói giảm nghèo
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3099
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.145.pdfToàn văn1.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt147.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.