Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3097
Title: Phân tích biến động chi phí tại nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi
Authors: Võ, Hoa
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn
Keywords: Kế toán chi phí
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3097
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.116.pdfToàn văn666.8 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt182.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.