DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Quản trị kinh doanh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3067

Nhan đề: Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông
Tác giả: Đinh, Văn Công
Người hướng dẫn: Võ, Xuân Tiến
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Tín dụng
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3067
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt390,16 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback