Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3067
Title: Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông
Authors: Đinh, Văn Công
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Quản trị kinh doanh
Tín dụng
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3067
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt390.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.