Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3065
Title: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng
Authors: Bùi, Thị Kim Quyên
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quản trị nhân sự
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3065
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.123.pdfToàn văn1.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt166.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.