DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Công nghệ nhiệt >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3030

Nhan đề: Nghiên cứu, cải tạo, tính toán hệ thống cung cấp nhiệt cho nhà máy đường Kon Tum
Tác giả: Tôn, Thất Hoàng Phú
Người hướng dẫn: Trần, Thanh Sơn
Từ khoá: Công nghệ nhiệt
Cung cấp nhiệt
Nhà máy đường
Kon Tum
Năm xuất bản: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3030
Appears in Collections:Công nghệ nhiệt

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt158,54 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback