Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3028
Title: Nghiên cứu đánh giá mức độ hao mòn cho ly hợp xe ô tô tập lái
Authors: Nguyễn, Tiến Lợi
Advisor: Lê, Văn Tụy
Keywords: Kỹ thuật ô tô - Máy kéo
Độ hao mòn
Xe ô tô tập lái
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3028
Appears in Collections:Kỹ thuật ô tô - máy kéo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.103.pdfToàn văn10.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt2.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.