DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Kỹ thuật Ô tô - máy kéo >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3028

Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá mức độ hao mòn cho ly hợp xe ô tô tập lái
Tác giả: Nguyễn, Tiến Lợi
Người hướng dẫn: Lê, Văn Tụy
Từ khoá: Kỹ thuật ô tô - Máy kéo
Độ hao mòn
Xe ô tô tập lái
Năm xuất bản: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3028
Appears in Collections:Kỹ thuật Ô tô - máy kéo

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.103.pdfToàn văn10,35 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt2,44 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback