Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3009
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc điều chỉnh đầu phân áp đến đặc tính làm việc của rơle so lệch kỹ thuật số
Authors: Lê, Thị Kim Nhung
Advisor: Lê, Kim Hùng
Keywords: Mạng và hệ thống điện
Rơ le
Kỹ thuật số
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3009
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.73.pdfToàn văn722.45 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt197.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.