DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Mạng và hệ thống điện >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3006

Nhan đề: Nghiên cứu biện pháp ngăn chặn hồ quang thứ cấp trong hệ thống truyền tải siêu cao áp bằng kháng điện bù ngang
Tác giả: Lê, Minh Trung
Người hướng dẫn: Trần, Tấn Vinh
Từ khoá: Mạng và hệ thống điện
Hồ quang thứ cấp
Hệ thống truyền tải điện
Kháng điện bù ngang
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3006
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt403,59 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback