Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3003
Title: Tình toán phối hợp bảo vệ rơ le và đề xuất giải pháp tự động hóa lưới điện phân phối thành phố Quy Nhơn
Authors: Đoàn, Hoàng Giang
Advisor: Lê, Kim Hùng
Keywords: Mạng và hệ thống điện
Rơ le
Lưới điện phân phối
Tự động hóa
Quy Nhơn
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3003
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt672.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.