Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3002
Title: Biện pháp nâng cao hiệu quả vận hành kinh tế lưới điện phân phối 22 kV thành phố Quy Nhơn bằng phương pháp bù công suất phản kháng
Authors: Đặng, Như Hải
Advisor: Trần, Vinh Tịnh
Keywords: Mạng và hệ thống điện
Lưới điện phân phối 22 kV
bù công suất phản kháng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3002
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt196.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.