DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2993

Nhan đề: Nghiên cứu độ bền và khả năng chống oxy hóa của chất màu anthocyanin (tách từ rau quả thuộc khu vực miền trung) ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
Tác giả: Nguyễn, Thị Lan
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Chất màu Anthocyanin
Chống oxy hóa
Năm xuất bản: 2006
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2993
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nguyen Thi Lan.pdfMục lục2,28 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback