DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2978

Nhan đề: Nghiên cứu ứng dụng bêtông tự chèn trong kết cấu xây dựng sử dụng vật liệu địa phương
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Tuấn
Người hướng dẫn: Hoàng, Phương Hoa
Từ khoá: Xây dựng công trình thủy
Kết cấu xây dựng
Bê tông tự chèn
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2978
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.92.pdfToàn văn1,96 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt203,79 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback