Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2977
Title: Nghiên cứu tăng cường kết cấu bê thông cốt thép bằng tấm dán fiber reinforced polymer
Authors: Nguyễn, Đình Khanh
Advisor: Hoàng, Phương Hoa, TS.
Keywords: Xây dựng công trình thủy
Kết cấu
Bê tông cốt thép
Tấm dán fiber reinforced polymer
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng Công trình thủy. Mã số: 60.58.40; 128 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan bê tông cốt thép và giới thiệu các phương pháp gia cường kết cấu bê tông cốt thép; Chương 2. Tổng quan về vật liệu Fiber Reinforced Polyme; Chương 3. Cơ sở tính toán; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2977
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.128.pdfToàn văn7.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt244.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.