Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2975
Title: Nghiên cứu các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho công ty cổ phần khoáng sản Bình Định
Authors: Võ, Văn Tiệm
Advisor: Trần, Vinh Tịnh
Keywords: Mạng và hệ thống điện
Năng lượng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2975
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt766.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.