Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2970
Title: Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện truyền tải 220kV do công ty truyền tải điện 3 quản lý vận hành bằng phương pháp không gian trạng thái
Authors: Phạm, Minh Đông
Advisor: Trần, Tấn Vinh
Keywords: Mạng và hệ thống điện
Lưới điện truyển tải 220kV
Cung cấp điện
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2970
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt284.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.