Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2954
Title: Nghiên cứu các kỹ thuật phân đoạn và định vị người nói trong môi trường nhiễu
Authors: Nguyễn, Thị Kim Uyên
Advisor: Phạm, Văn Tuấn
Keywords: Mạng và hệ thống điện
Kỹ thuật phân đoạn
Định vị
Môi trường nhiễu
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2954
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toan van.111.pdfToàn văn1.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt450.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.