Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2949
Title: Tính toán và đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện năng cho nhà máy xi măng công ty cổ phần Contrextim Bình Định
Authors: Võ, Văn Bút
Advisor: Lê, Kim Hùng
Keywords: Mạng và hệ thống điện
Tiết kiệm điện năng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2949
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt252.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.