Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2922
Title: Nghiên cứu ứng dụng cấu trúc dữ liệu Trie cho tìm kiếm chuỗi ký tự
Authors: Đồng, Thị Ánh Phượng
Advisor: Võ, Trung Hùng
Keywords: Khoa học máy tính
Dữ liệu Trie
Chuỗi ký tự
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2922
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.93.pdfToàn văn1.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt802.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.