DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2904

Nhan đề: Phân tích kinh tế và tài chính dự án thủy điện Hạ Sê San - Vương quốc Campuchia
Tác giả: Nguyễn, Phạm Khôi Nguyên
Người hướng dẫn: Nguyễn, Thống
Từ khoá: Xây dựng công trình thủy
Thủy điện Hạ Sê San 2
Campuchia
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2904
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.77.pdfToàn văn1,83 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt181,88 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback