DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Y học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2896

Nhan đề: Tìm tin Y tế miễn phí trên mạng
Tác giả: Trần, Thanh Xuân
Từ khoá: Tìm tin
Y tế
Mạng
Năm xuất bản: 2009-07
Mô tả: Bản tin Thư viện - Công nghệ thông tin, Số 07/2009. Tr. 34-37.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2896
Appears in Collections:Y học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
YH_0001.pdf368,64 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback