Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2895
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 đến chế độ làm việc của hệ thống lưới truyền tải điện Việt Nam
Authors: Nguyễn, Quang Vĩnh
Advisor: Lê, Kỷ
Keywords: Mạng và hệ thống điện
Thủy điện
Truyền tải điện
Việt Nam
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2895
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt146.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.