Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2789
Title: Chế tạo, nghiên cứu đặc trưng pin quang điện hóa trên cơ sở nanô ôxít titan và nanô ôxít thiếc
Authors: Nguyễn, Năng Định
Phạm, Hoàng Ngân
Keywords: Pin
Chế tạo
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 45, Số 4-2007. Tr. 95-99.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2789
Appears in Collections:Công nghiệp chế tạo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CNCT_0003.PDF175.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.