DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2782

Nhan đề: Nghiên cứu mô hình HEC-RAS để xác định vùng ngập lụt thượng lưu hồ chứa nước Đăk Mi 4
Tác giả: Phạm, Thị Kim Phụng
Người hướng dẫn: Nguyễn, Thế Hùng
Từ khoá: Xây dựng công trình thủy
Mô hình HEC-RAS
Vùng ngập lụt
Hồ chứa nước Đăk Mi 4
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2782
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.114.pdfToàn văn671,77 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt355,12 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback