DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Quản trị kinh doanh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2632

Nhan đề: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại tổng công tu xây dựng công trình giao thông 5
Tác giả: Phạm, Hữu Vinh
Người hướng dẫn: Nguyễn, Trường Sơn
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Quản lý dự án
Dự án đầu tư
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2632
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.164.pdfToàn văn1,34 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt253,06 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback