Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2630
Title: Quản lý vốn đầu tư nhà nước vào khu vực nông thôn tại tỉnh Sainhabury nước CHDCND Lào
Authors: Palinya, Mackhaphone
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quản lý vốn nhà nước
Nông thôn
Tỉnh Sainhabury
Lào
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2630
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.136.pdfToàn văn935.76 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt266.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.