DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
700 - Nghệ thuật & vui chơi giải trí >
Qui hoạch đô thị >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2609

Nhan đề: Vấn đề quy hoạch các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay
Tác giả: Lê, Dương Quang
Từ khoá: Quy hoạch
Khu công nghiệp
Năm xuất bản: 2007-04
Mô tả: Tạp chí Quản lý Nhà nước, Số 135-04/2007. Tr. 20-24.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2609
Appears in Collections:Qui hoạch đô thị

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QHDT_0001.pdf5,62 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback