Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2563
Title: Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại công ty xăng dầu khu vực V
Authors: Vương, Văn Đãi
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quan hệ khách hàng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2563
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.131.pdfToàn văn841.81 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt159.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.