Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2542
Title: Xây dựng chiến lược kinh doanh xuất khẩu cáp viễn thông của công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Việt Hàn giai đoạn 2009-2015
Authors: Trương, Thị Thanh Hương
Advisor: Lâm, Minh Châu
Keywords: Quản trị kinh doanh
Kinh doanh
Xuất khẩu
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2542
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.136.pdfToàn văn1.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt197.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.