Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2514
Title: Tăng cường phân tích báo cáo tài chính khi thực hiện cơ chế tự khai nộp thuế
Authors: Nguyễn, Bá Phú
Keywords: Báo cáo tài chính
Phân tích
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Kiểm toán, Số 9, Tr. 21-23,43
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2514
Appears in Collections:Kế toán - Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KT_0065.pdf2.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.