Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2512
Title: Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng
Authors: Trương, Thị Bích Chi
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quản lý nhân sự
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2512
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.114.pdfToàn văn767.31 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt162.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.