Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2505
Title: Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ, công chức hành chính cấp phường (xã) tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Thu Vân
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quản lý nhân sự
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2505
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.114.pdfToàn văn751.63 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt201.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.