Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2503
Title: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đối ngoại và hoạt động đối ngoại của kiểm toán nhà nước trong xu thế hội nhập và phát triển
Authors: Nguyễn, Trọng Thủy
Keywords: Công tác đối ngoại
Kiểm toán nhà nước
Chất lượng
Hiệu quả
Issue Date: 2010
Description: Tạp chí Kiểm toán, Số 2, Tr. 23-25
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2503
Appears in Collections:Kế toán - Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KT_0069.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.