DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kế toán - Kiểm toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2479

Nhan đề: Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp - thực trạng và tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam
Tác giả: Đinh, Thị Nga
Từ khoá: Chính sách
Thuế thu nhập
Doanh nghiệp
Thực trạng
Tác động
Năng lực cạnh tranh
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 375, Tr. 52-59
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2479
Appears in Collections:Kế toán - Kiểm toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0078.pdf4,24 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback