Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2457
Title: Hoạt động nghiên cứu khoa học với việc đổi mới mục tiêu, nội dung, nâng cao chất lượng đào tạo Tiến sĩ
Authors: Đỗ, Đức Bình
Keywords: Đổi mới
Nâng cao
Đào tạo Tiến sĩ
Issue Date: 2009-10
Description: Tạp chí giáo dục, số 223, kì 1, tháng 10/2009. Trang 5-7
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2457
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0414.pdf3 trang1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.