Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2383
Title: Một số giải pháp nâng cao kĩ năng đào tạo nghề cho đội ngũ giáo viên dạy nghề trong thời gian tới
Authors: Nguyễn, Viết Sự
Keywords: Đào tạo
Giáo viên
Dạy nghề
Kĩ năng
Issue Date: 2004-10
Description: Tạp chí Phát triển Giáo dục, Số 10-10/2004. Tr. 23-24.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2383
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0355.pdf592.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.