DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kế toán - Kiểm toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2371

Nhan đề: Để chất lượng dịch vụ kiểm toán được kiểm soát tốt nhất
Tác giả: Trần, Khánh Lâm
Từ khoá: Kiểm toán
Dịch vụ kiểm toán
Chất lượng
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Kế toán, Số 64-2007, Tr.44-46
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2371
Appears in Collections:Kế toán - Kiểm toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0033.pdf2,81 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback