Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2360
Title: Xu hướng người học và khả năng thực hiện phân hóa giáo dục phổ thông Việt Nam giai đoạn sau năm 2015
Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương
Keywords: Xu hướng
Khả năng
Giáo dục phổ thông
Issue Date: 2009-10
Description: Khoa học giáo dục, số 49, tháng 10/2009. trang 24-27
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2360
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0432.pdf4 trang2.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.